27.05.2022

съобщение

В съответствие с Указ № 89 от 17.03.2022г (обн., ДВ, бр. 24 от 25.03.2022 г.) на Президента на Република България ще бъде произведен частичен избор за кмет на с.Бистра, община Алфатар, област Силистра, на 03.07.2022 г.

Работното време на ОИК-Алфатар е определено, както следва:

Всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

 

Телефон за контакти: 0885 69 77 22

Председател: Димитър Петров

27.05.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С.БИСТРА, ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА с.Бистра, община Алфатар, област Силистра

 

 

Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

Партиите и коалициите в срок до 30 дни преди изборния ден - до 02.06.2022 г. подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 2. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Местните коалиции в срок до 30 дни преди изборния ден - до 02.06.2022 г. подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия местната коалиция.

Към заявлението за регистрация местната коалиция представя:

 1. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 4. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

 

 

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

 

 

За участие в нови и частични избори може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Избирателите, които участват в създаването на инициативния комитет, следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство при нови или частични избори.

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, в срок не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 02.06.2022 г. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 5);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 073-ЧМИ / 26.05.2022

  относно: Образуване на избирателните секции в изборен район №01-Алфатар и формиране и утвърждаване единните им номера при произвеждане на частични избори за кмет на 03 юли 2022 г. На основание чл. 87, ал. 1, т.7, чл. 8, ал.8 от Изборният кодекс във връзка с Решение №570-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК, и в съответствие с Решение №1151-МИ/19.05.2022г. и издадена заповед: № РД-272 от 23.05.2022 г. на Кмета на община Алфатар, Писмо Изх. № 1379 от 25.05.2022 г., наш вх. № 097/26.05.2022г. – 1 брой секция, Общинска избирателна комисия Алфатар

всички решения