Контакти

Адрес

гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра
ул. "Йордан Петров" №6

Контакти

Телефон: 086/811635

Председател: 0885697722

email: [email protected]

website: oik1901.cik.bg

Календар

Решения

  • № 072 / 04.03.2022

    относно: предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с.Бистра, общ.Алфатар, обл.Силистра-Ана Йосифова Стоянова.

  • № 071 / 22.05.2020

    относно: запознаване на ОИК – Алфатар с постъпил сигнал с вх. №0057/07.01.2020г. срещу Ана Йосифова Стоянова за конфликт на интереси в качеството и на лице по §2 от ДР на ЗПКOНПИ и на основание чл.59, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

  • № 070-МИ / 07.11.2019

    относно: определяне на членове на ОИК – Алфатар, които да предадат на Общинска администрация Алфатар подлежащите на съхранение по опис изборни книжа и материали.

всички решения